Alpine lakes

31/05/2019 Nature, z-special

Alpine lakes in Retezat Mountains, Romania